20 april 2007

Forenklet registrering og oppdatering av kontaktinformasjon

Med tjenester fra 1880 kan man forenkle registrering av kontaktdata og sikre en bedre datakvalitet. Ved å integrere søkelinje fra 1880 trenger man kun å legge inn kundenavn, så vil man kunne hente inn resterende data uten noe videre manuell tasting. Ved hjelp av en oppdateringssjekk sikres oppdaterte telefonnumre, adresser osv. Behovet for databasevasking minskes.

Det er også mulighet for å integrere den sms-løsningen som ligger i Telefonkatalogen 1880 online samt regnskapsinformasjon til alle bedrifter i Norge.

Se mer om tjenesten på 1880 sine sider: http://online.telefonkatalogen.no/info/om-systemintegrering.html

Ingen kommentarer: