22 august 2008

Popup melding i Outlook

Hvis du får denne meldingen:

A Microsoft Dynamics CRM window was unable to open, and may have been blocked by a pop-up blocker. Please add this Microsoft Dynamics CRM server to the list of the sites your pop-up blocker allows to open new windows:our server name.Og har gjort følgende:

1. Disabled IE pop-up blocker and checked computer for any other pop- up blockers (including Yahoo, Google, MSN, etc). No other pop-up blockers were installed.
2. Added our server name to Trusted Sites in IE Security options.


Da gjenstår det å skru av Protected mode i IE for den sonen som CRM server url'en er plassert. Anbefaler da å legge url'en til CRM i Intranett sonen. Siden du har mer kontroll over hva som ligger i denne sonen enn hva som ligger i Trusted sone.

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.