12 september 2007

Oppdatert Outlook og telefon, med ALLE kundene deres

Vi har fått noen spørsmål om det er mulig å ha alle kontaktpersonene som ligger i CRM inn i kontaktlisten i Outlook. Dette for at denne listen synkroniseres så videre med telefonen. Og at man da får opp navnet på kontaktperson når noen av kundene ringer.
Normalt er det bare mine kontaktpersoner som legger seg inn i Outlook hvis man har satt på å synkronisere kontaktpersoner under Personlige Alternativer som du finner fra menyen i Outlook, CRM-Alternativer.


Men hvis man går inn i menypunktet CRM-Lokale data og velger Mine kontaktpersoner, også tar bort "Eier er lik gjeldende bruker". Så vil alle kontaktpersonene i CRM gå inn i dine kontakter i Outlook.


Ingen kommentarer: