23 mars 2007

Authentication/godkjenningsfeil når man er offline i Outlook

Hvis man får godkjenningsfeil når man er offline med CRM i Outlook। Så kan dette rettes ved:

- Gå online/Koble til.
- Sletter UserReplicationID under HKCU\Software\Microsoft\MSCRMClient i registeret
- Slett Midlertidige filer i IE, finner dette under IE/Verktøy/Egenskaper
- Koble fra og prøv igjen

English:
-When you are online , on the local computer go into HKCU\Software\Microsoft\MSCRMClient and then delete the UserReplicationID entry
- Go offline.
- Open Internet Explorer and clear the Internet Explorer cache and Temporary Internet Explorer files in “IE/Tools/Internet options”.

Ingen kommentarer: